Deire Seachtaine an Pharóiste 22 – 23 Iúil 2017

Dún Chaoin

Dé Sathairn, 22 Iúil Blog 22 Iuil 2017

 8.15 i.n.        Ómós do Shinsear an Pharóiste

Beidh searmanas ag an Sean Reilig in aice leis an Sáipéal i mBaile an Teampaill chun aitheantas agus ómós a thabhairt dos na céadta daoine atá adhlactha ann.

Dé Domhnaigh, 23 Iúil

Blog 23 Iuil 2017

 6.00 i.n.        Barbecue an Pharóiste

Beidh Barbecue an Pharóiste le cluichí (sean agus nua) do leanaí ar siúl sa charrchlós ag Ionad an Bhlascaoid.  Beimid ag brath ar thuismitheoirí chun na cluichí a eagrú linn.  Beidh bia ar fáil ann ach tabhair leat pé’n deochanna is ansa leat.  Costa €10 an duine, leanaí bunscoile saor in aisce.

Beidh Fáilte Romhat

Bí Ann

Comharchumann Dhún Chaoin Teoranta

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s